Logo
Loading...
VI | EN
Chương trình
Ngành học
Dự án
Làm ra làm, chơi ra chơi
Tin tức
Cập nhật tin tức với chúng tôi
Sinh viên
Sáng tạo, độc lập và thành đạt
Nghề nghiệp
Cơ hội mới
Đăng ký
Chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn

Sản xuất Nội dung Truyền thông
Sản xuất Nội dung Truyền thông
Chuyên ngành Sản xuất nội dung truyền thông của Đại học FPT dành cho các bạn trẻ yêu thích sự sáng tạo không giới hạn; nơi bắt đầu của những ý tưởng khác biệt...
TÌM HIỂU
Quan hệ Công chúng
Quan hệ Công chúng
Đây là ngành học dành cho các bạn trẻ năng động “dám nghĩ, dám làm”, thích thử thách bản thân trong môi trường hiện đại với sự thay đổi liên tục...
TÌM HIỂU
Digital Marketing
Digital Marketing
Dựa trên nền nảng mạng lưới online Internet, chuyên ngành Tiếp thị số (Digital Marketing) của Đại học FPT cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và thực hành sâu rộng không...
TÌM HIỂU