Logo
Loading...
VI | EN
Chương trình
Ngành học
Dự án
Làm ra làm, chơi ra chơi
Tin tức
Cập nhật tin tức với chúng tôi
Sinh viên
Sáng tạo, độc lập và thành đạt
Nghề nghiệp
Cơ hội mới
Đăng ký
Chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn

Chuyên viên Quan hệ công chúng
Mô tả công việc

Chuyên viên quan hệ công chúng là người giúp xây dựng hình ảnh cho tổ chức. Mục tiêu nhằm thu hút được sự chú ý và thay đổi hành vi của khách hàng.

Yêu cầu công việc
Lập kế hoạch thực hiện chiến lược quan truyền thông
Phản hồi khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông, email hoặc điện thoại. 
Nghiên cứu xây dựng content theo yêu cầu, hướng đến khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. 
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và lập báo cáo theo yêu cầu. 
Chỉnh sửa các tạp chí, bài báo và bài phát biểu nội bộ.
Thực hiện xây dựng chiến lược cùng team digital marketing; góp ý về hình ảnh quảng cáo, video sẽ đăng tải trên các kênh truyền thông. 
Lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, khai trương…
Quản lý và cập nhật thông tin trên các trang web của công ty, mạng xã hội 
Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và giúp công ty thực hiện các hoạt động cộng đồng ý nghĩa thiết thực để nâng cao hình ảnh.
Chuyên viên Quan hệ công chúng