Logo
Loading...
VI | EN
Chương trình
Ngành học
Dự án
Làm ra làm, chơi ra chơi
Tin tức
Cập nhật tin tức với chúng tôi
Sinh viên
Sáng tạo, độc lập và thành đạt
Nghề nghiệp
Cơ hội mới
Đăng ký
Chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn

Chuyên viên truyền thông nội bộ
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Nghệ thuật…
Mô tả công việc

Chuyên viên truyền thông nội bộ là người phụ trách việc cung cấp các thông tin bên trong nội bộ như thông tin tuyển dụng, thay đổi về quy chế, chính sách, tài trợ, đóng góp từ thiện,… Hiệu quả của công việc truyền thông nội bộ được đo bởi số thành viên trong doanh nghiệp nhận và nắm được thông tin.

Yêu cầu công việc
Xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ;
Chủ trì các sự kiện nội bộ trong công ty như tổ chức sinh nhật CBNV, Vinh danh CBNV xuất sắc hàng tháng, hoạt động về teambuilding, các chương trình từ thiện…
Quản lý nội dung & thực hiện phát triển, cập nhật thông tin trên các kênh truyền thông nội
bộ: zalo, website, facebook…
Chụp hình, dựng video, thiết kế hình ảnh cho các sự kiện, chương trình của Công ty
Phụ trách soạn thảo và đưa ra các thông điệp nội bộ, viết bài cho các bản tin/ấn phẩm nội bộ;
Chụp hình, dựng video, thiết kế hình ảnh cho các sự kiện, chương trình của Công ty
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông đối ngoại;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ quản lý.
Chuyên viên truyền thông nội bộ