Logo
Loading...
VI | EN
Chương trình
Ngành học
Dự án
Làm ra làm, chơi ra chơi
Tin tức
Cập nhật tin tức với chúng tôi
Sinh viên
Sáng tạo, độc lập và thành đạt
Nghề nghiệp
Cơ hội mới
Đăng ký
Chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn

Nghiên cứu về campus xanh, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện để lại nhiều ấn tượng tại SEACE (Singapore)
Nghiên cứu về campus xanh, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện để lại nhiều ấn tượng tại SEACE (Singapore)
QUY CHẾ TUYỂN SINH 2023
QUY CHẾ TUYỂN SINH 2023
Đại diện đến từ Đại học FPT TP.HCM đạt giải quán quân tại RESEARCH FESTIVAL 2021
Đại diện đến từ Đại học FPT TP.HCM đạt giải quán quân tại RESEARCH FESTIVAL 2021
2022
Đại học FPT đạt top 801-1000 'THE Impact Rankings 2022'
Đại học FPT đạt top 801-1000 'THE Impact Rankings 2022'
2022
Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT
Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT
2022
Liên hoan phim ngắn 5 phút
Liên hoan phim ngắn 5 phút
festival